DIISOCYANAAT RESTRICTIE-VERBOD

 DIT GELDT NIET VOOR ALLE KERAKOLL PARKETLIJMEN, PRIMERS en de KERAKOLL PARKETLAKKEN.

DE DIISOCYANATEN RESTRICTIE / REGULERING heeft betrekking op bv : Di-Isocyanaathoudende ( indien meer als 0,1 gewichtsprocent) 1k Polyurethaan Parketlijmen, 2K PU Lijmen, Polyurethaan primers, PUR schuimen, PU Injectie hars, Harders voor olies / lakken en Polyurethaan coatings.

Zonder deze opleiding met het hiervoor afgegeven certificaat mogen deze producten NIET professioneel of industrieel worden ingezet.

NUTTIGE INFO OVER DE DIISOCYANATEN RESTRICTIE / REGULERING : 

REACH: https://www.safeusediisocyanates.eu/diisocyanates-reach      

NEDERLAND: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/qid=1597121573843&uri=CELEX:32020R1149 

BELGIE : https://www.beswic.be/nl/nieuws-en-evenementen/reach-restrictie-voor-diisocyanaten 

BELGIQUE : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149 

ITALIA:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&rid=1 

DEUTSCHLAND:  https://bauportal.bgbau.de/bauportal-32021/thema/hochbau/zukuenftige-regelungen-bei-der-verwendung-von-polyurethanen/ 

CLP PICTOGRAMMEN : https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms 

Diisocyanaten volgens REACH:   https://www.safeusediisocyanates.eu/nl/diisocyanaten-volgens-reach


Kerakoll GreenBuilding Company is sinds 2011 gestopt met de productie van deze producten voor de parket sector na de eerste ingrepen van de Europese Commissie / REACH  mbo isocyanaten en de gezondheid van de werknemer, en heeft het kerakoll Greenlab (  https://www.youtube.com/watch?v=-LkCko7qlXA ) vervangende producten ontwikkeld, zoals de L34 Evolution Rapid welke speciaal voor de nederlandse markt is ontwikkeld, ter vervanging van de toen uitstekend verkopende 2K PU Silovil L38. Het afstoten en vervangen van deze producten heeft Kerakoll toendertijd miljoenen gekost. De Kerakoll GreenBuilding Philosophy met respekt voor de gezondheid, was, is en blijft belangrijker.

Restrictie voor diisocyanaten op komst

eu rechtOntwikkelingen rond 2K PU lijmen en 1K PU primers;  Gericht op het beschermen van de gezondheid van de werknemer.

Verwezen wordt naar een publicatie van de EU over een restrictie ten aanzien van diisocyanaten. Op 3 augustus 2020 heeft de Europese Commissie de restrictie onder ‘REACH’ gepubliceerd voor het werken met producten die meer dan 0,1 procent vrije diisocyanatenmonomeren bevatten. Wellink: “Professionele en industriële werknemers die met deze producten werken moeten vóór 24 augustus 2023 - met succes - een opleiding over het veilig gebruik van di-isocyanaten hebben voltooid. Producenten van deze producten moeten al per 24 februari 2022 hun etikettering aanpassen.” De regulering heeft volgens Wellink betrekking op onder meer isocyanaathoudende 1K polyurethaan parketlijmen, 2K PU lijmen, polyurethaan primers, PUR schuimen, PU injectiehars, PU lakken en polyurethaan coatings. Kerakoll zelf richt zich overigens al sinds 2011 op het ontwikkelen van vervangende producten, zoals de L34 Evolution Rapid in plaats van de 2K PU Silovil L38.

De betreffende verordening is te vinden onder: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?qid=1597121573843&uri=CELEX:32020R1149 Hier valt te lezen dat diisocyanaten na 24 augustus 2023 niet mogen worden gebruikt, tenzij de concentratie lager is dan 0,1 gewichtsprocent, óf de werkgever of de zelfstandige ervoor zorgt dat industriële of beroepsmatige gebruikers voorafgaand een opleiding over het veilig gebruik met succes hebben voltooid.

Tevens dat diisocyanaten na 24 februari 2022 niet in de handel mogen worden gebracht, tenzij de concentratie lager is dan 0,1 gewichtsprocent, óf de leverancier ervoor zorgt dat de ontvanger wordt voorzien van informatie over de voorschriften en dat op de verpakking duidelijk komt te staan dat per 24 augustus 2023 voor industrieel of beroepsmatig gebruik een passende opleiding moet zijn voltooid.

Onder industriële en beroepsmatige gebruikers wordt verstaan: alle werknemers en zelfstandigen die met diisocyanaten als zodanig, als bestanddeel of in mengsels voor industrieel en beroepsmatig gebruik werken, of toezicht houden op deze taken.

De opleiding omvat de instructies over het onder controle houden van de blootstelling aan diisocyanaten via de huid en de luchtwegen op de werkplek, onverminderd eventuele maatregelen op nationaal niveau. De opleiding wordt gegeven door een deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid op het werk die de benodigde competenties via een relevante beroepsopleiding heeft opgedaan. Tot zover ‘Brussel’. Opgemerkt dient nog te worden dat diverse aanbieders werk maken van producten zonder isocyanaten.

(Vloerenplein, 29-09-2021)

 https://rvszoeksysteem.rivm.nl/Stoffen ECHA ENTRY 74 CAS NUMMERS DIISOCYANATEN RESTRICTIE:

Lijst van beperkingen - ECHA (europa.eu) 

CAS NR: 2536-05-2

CAS NR: 4098-71-9

CAS NR: 5873-54-1

CAS NR: 26471-62-5

CAS NR: 822-06-0

CAS NR: 91-08-7

CAS NR: 101-68-8

CAS NR: 2162-73-4

CAS NR: 2778-42-9

CAS NR: 3173-72-6

CAS NR: 3634-83-1

CAS NR: 584-84-9

CAS NR: 91-97-4

CAS NR: 5124-30-1