GREEN DEAL

KERAKOLL LIFE CYCLE ASSESSMENT / CARBON FOOTPRINT / CRADLE TO CRADLE / ENVIRONMENTAL PRODUCT SPECIFICATION: ISO/TS 14067 en ISO 14040-44

Kerakoll GreenBuilding Company heeft het Life Circle Assessment voor al zijn producten gecertifiseerd, en zodoende de waarde van de Carbon Footprint opgenomen in de nieuwe technische bladen, en op de etiketten van de producten. 

De Carbon Footprint is de Ecologische Voetafdruk van het product, ook wel “From cradle to grave”, of LCA, Life Circle Assessment, waarbij dus de hele levens-keten van het product in beschouwing genomen wordt, van winning van de grondstoffen, het  transport, het gebruik van energie tijdens de processen, het soort energie, het gebruik van gerecycelde grondstoffen, de verpakking en de afvalverwerking voor de vernietiging van het product einde leven.

Dus, vanaf vandaag bieden de Kerakoll producten, behalve de gegevens van de technische prestaties, in overeenstemming met de EN normen, certificeringen van eco-vriendelijkheid,

duurzaamheid in het GreenBuilding Rating®, nu ook het voordeel van een extra wereldwijd geaccepteerde duurzaamheidsindicator volgens de normen ISO/TS 14067 en ISO 14040-44, geattesteerd door SGS, om de exacte ecologische voetafdruk per kg of per m2 ( of per gebruikte liter / kg)  te berekenen om ontwerpers, architecten en bouwbedrijven de mogelijkheid te geven op verantwoorde wijze duurzame en eco-vriendelijke producten te kunnen kiezen.

Het transport van de Kerakoll producten van Italia naar Nederland, gaat multi-modaal, per trein.

 

Om uit te leggen wat de Carbon Footprint inhoud in cijfers:

De Carbon Footprint van del nieuwe L34 HYBRID  New is 1,67 kg CO2 / m2

De Carbon Footprint van een cement-basis product, zoals de Bioflex tegellijm, is hoger, 1,72,  deze wordt immers geproduceerd in ovens met hoge temperaturen, zoals ook bv producten waarin cinese grondstoffen zijn verwerkt, de Carbon Footprint hoger zal zijn.


OLIE VERSUS LAKAFWERKING:  # Lakvloer of Olievloer? Parketvloer lakken of in de olie zetten?

# OLIE beschermd het hout niet; het impregneert # Lak beschermd het hout met een micro-film

# OLIE: Het onderhoud zorgt ervoor dat hij mooi blijft; zeer onderhouds intensief en hierdoor kostbaar # LAK  blijft meerdere jaren mooi, met alleen reinigend onderhoud. Wanneer nodig, kan men tussenschuren, en een nieuwe laklaag aanbrengen. Hierdoor wordt de vloer, compleet nieuw.

# OLIE: De meeste onderhoudsproducten voor olie zijn schadelijk# Lak, met een neutraalreiniger.

# OLIE: De gebruikte materialen tijdens het aanbrengen zijn onderhevig aan zelfontbranding, en kunnen brand veroorzaken. # Lak geeft geen gevaren voor het huis en de omgeving.

# OLIE: Door de open, geimpregneerde porie, zal de vloer niet hygienisch zijn. # Lak afwerking brengt een gesloten, slijtvaste, elastische film aan, hierdoor hygienisch.

# OLIE afwerkingen zijn afgeraden voor intensief belopen vloeren, zoals ook in keukens en in de nabijheid van ruimtes met water. #Lak afweringen zijn zeer geschikt ook voor commercieel en industrieel druk belopen vloeren.

# OLIE : De vloer blijft lang na-ruiken  #Lak: Bij de Kerakoll lakken ruikt men de 2° dag niets meer

# OLIE: Aan de natuurlijke olie wordt vaak een 2° component toegevoegd, Isocyanaat basis, om de uitharding te versnellen; hiermee wordt het "natuurlijke" aspect teniet gedaan. Dit 2° component is vaak schadelijk voor de gezondheid. #Lak : Kerakoll lakafwerkingen zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

# Een olievloer is niet slijtvast; er kan geen Tabertest op worden uitgevoerd, om de slijtvastheid te bepalen. #Lak: De TABER slijtwaarde van de AQUA-PUR HPX is 11 mg / CS10 / 1000 toeren; Zeer slijtvast.

GREEN DEAL = HOUTEN VLOER!!

Parket met een mooie, slijtvaste, hygienische en easy-clean lakafwerking is zeer duurzaam; kan opnieuw worden gelakt, en hij is weer als nieuw. Er is geen verschil tussen een oude, maar vernieuwde parketvloer, of een net gelegde parketvloer. Alleen parket heeft deze eigenschap. Hierom is het de meest duurzame vloer, en beste keuze voor uw huis.

Lees hier:  https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/klussen/vloeren-en-vloerbedekking/
GEBRUIK VAN ALLEEN #GROENE ENERGIE VOOR DE PRODUKTIE


KIEZEN VAN PRODUCTEN #WELKE DE GEZONDHEID NIET SCHADEN

Kies niet voor producten met deze indicatie - Probeer ze te vervangen met andere producten

Try NOT TO USE products with these danger indications for health; substitute them with better for health products.

GHS08 gezondheidsgevaar

Resp. Sens. 1 H334 Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.

Carc. 2 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.

H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Hetzelfde geldt voor TOXIC PRODUCTS.

Ook de Arbo raad aan deze producten niet te gebruiken / vervangen:

ARBO / SZW : https://www.inspectieszw.nl/publicaties/publicaties/2019/10/11/handreiking-vervangingsverplichting-cm-stoffen

ARBOCATALOGUS : Gevaarlijke stoffen algemeen : https://agroarbo.nl/sector-to-pdf.php?generate=1&pid=4110 

PAGINA MET UITLEG VAN DE GEVAREN / H-ZINNEN: https://kmo-consult.nl/advies/h-zinnen


RECYCLING : GEBRUIK VAN #GERECYCELDE GRONDSTOFFEN


OPLOSMIDDELVRIJE, #WATERBASIS PRODUCTEN


#ETIKETTERING VAN DE CHEMISCHE PRODUCTEN VOLGENS DE NORMEN


RECYCLING : NA EINDE LEVEN, #RECYCELBAAR VOLGENS DE NORMEN


#VERMINDERING VAN HET AFVAL IN DE BOUW


VERBETERING VAN DE #INDOOR AIR QUALITY